Blog

inwentaryzecja

Czym jest inwentaryzacja powykonawcza?

Jednym z etapów procesu dążącego do zagospodarowania terenu jest wykonanie geodezyjnego pomiaru, zwanego także inwentaryzacją powykonawczą. Jest to rodzaj czynności prowadzonej przez wykwalifikowanego geodetę posiadającego uprawnienia upoważniające do realizacji prac w danym zakresie. Wynikiem inwentaryzacji jest dokumentacja geodezyjno-kartograficzna zawierająca dane pozwalające na naniesienie wymaganych zmian na mapę zasadniczą, a także do ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz powiatowej ewidencji gruntów i budynków. Dowiedz się, na czym polegają prace związane z inwentaryzacją powykonawczą.

Czytaj więcej

mapa geodezyjna

Jakie elementy zawiera i kiedy trzeba stworzyć mapę do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych jest rodzajem opracowania kartograficznego powstałego na podstawie mapy zasadniczej, która wcześniej została przyjęta przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Obecne przepisy jasno określają normy tworzenia mapy do celów projektowych przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia. Dowiedz się, jakie elementy powinno zawierać wspomniane opracowanie oraz kiedy powinno zostać wykonane.

Czytaj więcej

granice działki

Na czym polega rozgraniczenie nieruchomości?

Czasami mamy do czynienia z sytuacją, w której ustalenie granic nieruchomości nie jest oczywiste. Wówczas utrudnione jest również ustalenie stanu prawnego, a do tego nierzadko dochodzi do sporów. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest dokonanie rozgraniczenia nieruchomości. Na czym polega ten proces, kto może go przeprowadzić i w jakich przypadkach rozgraniczenie nieruchomości jest możliwe?

Czytaj więcej