Blog

licznik od energii

Jak uzyskać projekt przyłącza energetycznego?

Podczas budowy obiektów takich jak domy jednorodzinne, czy biurowce ważne jest, aby przed rozpoczęciem prac przyłączyć do działki budowlanej odpowiednie media, takie jak prąd, gaz, czy też woda. O ile w przypadku wody można posiłkować się doraźnymi zbiornikami, z prądem jest już większy problem, ponieważ sąsiedzi bardzo niechętnie użyczają dostępu do energii elektrycznej ze względu na trudności z rozliczeniem kosztów. Dlatego też przed przystąpieniem do prac budowlanych, warto zadbać o budowę przyłącza sieci energetycznej, aby uniknąć niepotrzebnych problemów i przestojów w budowie.

Czytaj więcej

plany geodezyjne

Na czym polega i co obejmuje geodezyjna obsługa inwestycji?

Inwestycje związane z powstawaniem nowych obiektów, wymagają zaangażowania nie tylko architekta i ekipy budowlanej, ale również geodety. Jest on odpowiedzialny m.in. za wykonanie prac w terenie oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji. Bez względu na wielkość i złożoność danego przedsięwzięcia, wynajęcie geodety jest niezbędne i powinno zostać uwzględnione na każdym etapie prac. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym wyjaśniamy, na czym polega obsługa geodezyjna inwestycji.

Czytaj więcej

inwentaryzecja

Czym jest inwentaryzacja powykonawcza?

Jednym z etapów procesu dążącego do zagospodarowania terenu jest wykonanie geodezyjnego pomiaru, zwanego także inwentaryzacją powykonawczą. Jest to rodzaj czynności prowadzonej przez wykwalifikowanego geodetę posiadającego uprawnienia upoważniające do realizacji prac w danym zakresie. Wynikiem inwentaryzacji jest dokumentacja geodezyjno-kartograficzna zawierająca dane pozwalające na naniesienie wymaganych zmian na mapę zasadniczą, a także do ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz powiatowej ewidencji gruntów i budynków. Dowiedz się, na czym polegają prace związane z inwentaryzacją powykonawczą.

Czytaj więcej

mapa geodezyjna

Jakie elementy zawiera i kiedy trzeba stworzyć mapę do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych jest rodzajem opracowania kartograficznego powstałego na podstawie mapy zasadniczej, która wcześniej została przyjęta przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Obecne przepisy jasno określają normy tworzenia mapy do celów projektowych przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia. Dowiedz się, jakie elementy powinno zawierać wspomniane opracowanie oraz kiedy powinno zostać wykonane.

Czytaj więcej

granice działki

Na czym polega rozgraniczenie nieruchomości?

Czasami mamy do czynienia z sytuacją, w której ustalenie granic nieruchomości nie jest oczywiste. Wówczas utrudnione jest również ustalenie stanu prawnego, a do tego nierzadko dochodzi do sporów. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest dokonanie rozgraniczenia nieruchomości. Na czym polega ten proces, kto może go przeprowadzić i w jakich przypadkach rozgraniczenie nieruchomości jest możliwe?

Czytaj więcej