Geodeta w Radzyminie – szeroki zakres usług

Biuro geodezyjno-kartograficzne – geodeta Marcin Wasiłowski, Warszawa

Oferujemy pełen zakres usług z zakresu geodezji i kartografii. Współpracujemy zarówno z inwestorami prywatnymi, jak i spółkami i instytucjami państwowymi. Braliśmy udział w projektach budowy dróg, osiedli mieszkaniowych, domów jednorodzinnych i wielu innych. Nasze działania obejmują między innymi podział różnego typu nieruchomości, przygotowywanie map do celów projektowych, tyczenie budynków oraz wykonywanie pomiarów inwentaryzacyjnych. 

Skorzystanie z usług profesjonalnego geodety w wielu sytuacjach jest niezbędne, w innych natomiast jest dobrowolne, ale wiąże się z licznymi korzyściami. Tak jest między innymi w przypadku sporów sąsiedzkich dotyczących przebiegu granic działki. Dzięki pomocy geodety można w tym przypadku zyskać pewność co do właściwego podziału gruntów i ich przynależności do poszczególnych właścicieli.

Geodeta to również specjalista, którzy bierze udział w przygotowaniu niemal każdej inwestycji budowlanej. To od jego usług rozpoczyna się planowanie robót, a także określanie usytuowania przyszłych budynków i innych obiektów. Stąd nasza oferta jest skierowana nie tylko do klientów indywidualnych, ale także do deweloperów, instytucji państwowych i urzędów.

 

Usługi geodety pod Warszawą – profesjonalne i zgodne z przepisami

Jeśli zatem potrzebujesz wsparcia wykwalifikowanego geodety, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Mamy wieloletnie doświadczenie w różnego typu pracach, dlatego możesz mieć pewność, że powierzone nam zadania wykonamy w sposób w pełni zgodny z przepisami, terminowo i skrupulatnie. Rola geodety jest niezwykle istotna, a jakość świadczonych przez niego usług przekłada się na wiele dalszych etapów inwestycji. Warto zatem współpracować ze sprawdzonymi fachowcami.

Wszystkie powierzone nam zadania realizujemy w wyznaczonym terminie i według obowiązujących zasad technicznych oraz prawnych. Zatrudniamy doświadczonych fachowców i korzystamy z nowoczesnych sprzętów do pomiarów geodezyjnych, dzięki czemu możemy zagwarantować rzetelność i fachowość wykonywanych prac. Jeśli masz pytania, zachęcamy do kontaktu. Z przyjemnością udzielimy wszelkich dodatkowych informacji.

Mapy do celów projektowych

Na podstawie pomiarów sporządzamy mapy do celów projektowych. Mapy zawierają dokumentację geodezyjną niezbędną do opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę. 

Wytyczenie budynków, budowli oraz przyłączy

Wytyczamy budynki, trasy, urządzenia podziemne oraz sieci uzbrojenia terenu. Prace przeprowadzamy na podstawie dostępnej dokumentacji i z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.

Inwentaryzacja powykonawcza budynków, budowli oraz przyłączy

Zajmujemy się wykonywaniem pomiarów inwentaryzacyjnych powykonawczych – budynków, budowli i przyłączy. Pomiary są konieczne do złożenia wniosku o możliwość użytkowania budynku.

Podziały nieruchomości

Wykonujemy podziały geodezyjne działek, budynków i innych obiektów. Zajmujemy się m.in. określaniem granic wyodrębnionych nieruchomości, wytyczaniem punktów granicznych oraz sporządzaniem operatów geodezyjnych.

Wznowienia punktów granicznych nieruchomości

Zajmujemy się wznawianiem punktów granicznych nieruchomości, w przypadku kiedy zostały one zniszczone. Zawiadamiamy właścicieli sąsiednich działek i wyznaczamy punkty graniczne w dawnym miejscu.

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych

Oferujemy geodezyjną obsługę inwestycji budowlanych, m.in.: wykonujemy podziały działek, sporządzamy mapy do celów projektowych, przekazujemy osnowę realizacyjną oraz wykonujemy inwentaryzację powykonawczą. 

Pomiary powierzchni lokali

Wykonujemy wszelkiego rodzaju pomiary budynków. Są to między innymi: pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektów, pomiary pionowości, a także pomiary powierzchni. 

Inne na życzenia klienta / Doradztwo techniczne

Oferujemy również pomoc i doradztwo techniczne dla firm, instytucji i klientów indywidualnych we wszystkich kwestiach związanych z geodezją i kartografią. Jeżeli mają Państwo pytania – zapraszamy do kontaktu.