Wytyczanie granic działki – jak je przeprowadzić?

Znajomość granic działki daje właścicielowi pewność i komfort użytkowania swojego obszaru. Wytyczenie granic działki bywa również pomocne w zażegnaniu sporów granicznych między sąsiadami. Wbrew pozorom przysłowiowe spory o miedzę wciąż się zdarzają, dlatego, aby uniknąć nieporozumień sąsiedzkich, warto zadbać o porządek w dokumentacji. Ważne, by zadbać o wytyczenie granic działki, zanim jeszcze dojdzie do ewentualnych niejasności, które będą wymagały interwencji. Jasno określona lokalizacja punktów granicznych jest też niezwykle ważna z punktu widzenia planowanych inwestycji. W takiej sytuacji dokumentacja musi jednoznacznie wskazywać, co wchodzi w zakres gruntów przynależnych do danego właściciela.

Aby wytyczyć granice działki, należy skontaktować się z uprawnionym specjalistą geodezyjnym, który na podstawie dostępnej dokumentacji, m.in. pomiarów wykonanych podczas zakładania ewidencji gruntów i budynków w latach 60., wyznaczy punkty graniczne. 

Wytyczanie granic działki

 

Punkty graniczne wyznaczane są w kilku krokach. Po pierwsze, na miejsce wzywani są wszyscy właściciele sąsiednich działek oraz sporządzany jest protokół graniczny. Protokół graniczny zawiera oznaczenia punktów granicznych. Oznaczenia wykonywane są rurkami stalowymi lub granicznikami betonowymi. Po wyznaczeniu punktów granicznych można wyliczyć powierzchnię działki.

 

Punkty graniczne i ustalanie przebiegu granic działki ewidencyjnej

Może się zdarzyć, że punkty graniczne działki zostały po prostu zniszczone. W takim przypadku procedura jest prosta. Geodeta zawiadamia sąsiadów i wyznacza punkty graniczne w dawnym miejscu. Nazywa się to wznowieniem punktów granicznych. W przypadku, kiedy brak jest jednoznacznych danych pozwalających na wznowienie położenia znaków, należy przeprowadzić procedurę ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej.

W procesie ustalania przebiegu granic działki ewidencyjnej również wzywani są wszyscy właściciele sąsiednich działek. Jeżeli są oni zgodni w kwestii punktów przebiegu działek, geodeta jedynie sporządza protokół i dokumentacje. W przypadku kiedy nie wszyscy właściciele zgadzają się w sprawie punktów granicznych, przebieg działek wyznacza geodeta na podstawie stosownej dokumentacji i widocznych na gruncie miedz.

Zdarzają się sytuacje, że niemożliwe jest wyznaczenie punktów granicznych uprzednio ustalonych lub ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków. Wtedy granice nieruchomości powinny być odpowiednio ustalone w trybie postępowania rozgraniczeniowego.

W każdej z wymienionych sytuacji może pomóc wsparcie profesjonalnego biura geodezyjnego. Jeśli chcesz skorzystać z usług takiej firmy, zachęcamy do kontaktu. Gwarantujemy pełen profesjonalizm, rzetelność, a także terminowość, która jest niezwykle istotna w wielu sytuacjach.