Wznowienie punktów granicznych

Znaki graniczne to elementy umieszczone w terenie w taki sposób, by były widoczne, a ich ulokowanie nie budziło wątpliwości. Choć ich położenie jest zaznaczone na mapach, ważne, aby te elementy znajdowały się także w terenie. Czasami jednak zdarza się, że takie znaki zostają zatarte, zniszczone lub celowo usunięte. W takiej sytuacji warto skorzystać z usługi wznowienia punktów granicznych, którego może podjąć się biuro geodezyjne dysponujące stosowanymi uprawnieniami.

 

Procedura wznowienia punktów granicznych

Wznowienie punktów granicznych powinno być przeprowadzone przez profesjonalne biuro geodezyjne z odpowiednimi uprawnieniami. Proces ten obejmuje kilka etapów, takich jak analiza dokumentacji geodezyjnej, badanie terenu oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych. Następnie, na podstawie zebranych danych, sporządzany jest protokół wznowienia punktów granicznych, który musi być zaakceptowany przez właścicieli sąsiadujących nieruchomości. Po uzyskaniu zgody stron, biuro geodezyjne ustanawia nowe znaki graniczne w miejscach określonych w protokole.

 

Kiedy skorzystać z usługi wznowienia punktów granicznych?

Wznowienie granic nieruchomości najczęściej zleca się w sytuacjach spornych, do których dochodzi pomiędzy sąsiadami. Nie warto jednak czekać aż do momentu wyniknięcia sporu – jeśli znaki graniczne w terenie zostały zatarte, dobrze jest jak najszybciej zlecić ich wznowienie. Dzięki temu właściciele sąsiadujących parceli zyskują pewność, że ich prawa są we właściwy sposób respektowane i nie ma mowy o ewentualnych nieścisłościach. Znaki graniczne mogą ulec zatarciu z różnych przyczyn. Często dzieje się tak na skutek naturalnych procesów, takich jak erozja gleby, roślinność czy działanie wody. Zdarza się również, że znaki graniczne są celowo usuwane lub przesuwane przez osoby trzecie, które chcą przywłaszczyć sobie część gruntu.

 

Korzyści wynikające z wznowienia punktów granicznych

Wznowienie punktów granicznych przynosi wiele korzyści dla różnych stron. Przede wszystkim, właściciele nieruchomości zyskują pewność co do przebiegu swoich granic oraz unikają ewentualnych konfliktów z sąsiadami. Dla samorządów wznowienie punktów granicznych oznacza aktualizację danych geodezyjnych oraz ułatwienie w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu nieruchomościami. Wreszcie, dla inwestorów i wykonawców prac budowlanych czy infrastrukturalnych, precyzyjne określenie granic działek pozwala na uniknięcie problemów związanych z naruszeniem praw własności.

Jeśli chcesz zlecić wznowienie punktów granicznych, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.