Blog

wytyczanie budynku na działce

Jak prawidłowo wytyczyć budynek na działce?

Wytyczenie budynku na działce to pierwszy i jeden z najważniejszych etapów procesu budowlanego. Precyzyjne określenie lokalizacji fundamentów zapewnia zgodność z projektem architektonicznym i prawnymi wymogami planistycznymi. Jest to zadanie wymagające nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale również doświadczenia i precyzji, które zapewnią geodeci.

Czytaj więcej

geodeta w zimę

Co może stanowić problem przy pracach geodezyjnych?

Prace geodezyjne są nieodłącznym elementem każdej inwestycji budowlanej, jednak nie zawsze przebiegają one bezproblemowo. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej zagadnieniom, które mogą stanowić trudności dla geodetów i inwestorów oraz poszukamy odpowiedzi na pytania, jak można im zaradzić.

Czytaj więcej

granice działki

Jak rozwiązać spór o granice działki?

Rozwiązanie sporu o granice działki może być niezwykle istotne dla właścicieli nieruchomości, którzy chcą uniknąć konfliktów z sąsiadami oraz zapewnić sobie spokój i komfort użytkowania swojego terenu. Właściwe ustalenie granic działki pozwala na uniknięcie nieporozumień oraz ewentualnych roszczeń ze strony innych osób. W tym celu warto zastosować się do kilku podstawowych zasad, które pozwolą na skuteczne rozwiązanie problemu.

Czytaj więcej

geodeta na działce

Dlaczego warto skorzystać z pomocy geodety przy zakupie działki?

Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, czy warto skorzystać z pomocy geodety przy zakupie działki? Wiele osób uważa, że to zbędny wydatek, jednak eksperci twierdzą inaczej. W tym artykule przedstawimy trzy kluczowe powody, dla których warto zainwestować w usługi geodety podczas zakupu nieruchomości.

Czytaj więcej

 tachimetria geodezyjna

Jak wykonuje się ewidencję sieci uzbrojenia?

Geodezja to dziedzina nauki i techniki mająca na celu pomiar, opis oraz opracowanie danych przestrzennych dotyczących powierzchni Ziemi. W praktyce zawodowej geodetów coraz częściej pojawia się zadanie ewidencji sieci uzbrojenia, czyli infrastruktury technicznej zapewniającej funkcjonowanie miast i osiedli. W poniższym artykule omówimy, na czym polega ewidencja sieci uzbrojenia, jakie metody stosują geodeci oraz jakie są korzyści płynące z przeprowadzenia takiego procesu. Z jakich metod korzystają doświadczeni geodeci z biura MW-Geo Usługi Geodezyjno-Kartograficzne z Radzymina?

Czytaj więcej

pomiar-geodezyjny

Jak podzielić grunty między spadkobierców?

Jeśli chodzi o podział gruntu pomiędzy spadkobierców, istotną rolę odgrywa geodeta. Geodeta musi dokonać precyzyjnych pomiarów nieruchomości w celu ustalenia dokładnych granic poszczególnych działek. Odbywa się to przy użyciu różnych narzędzi i technik, takich jak zdjęcia lotnicze, technologia GPS i tradycyjne metody geodezyjne. Geodeta musi również wziąć pod uwagę wszelkie istniejące struktury lub drogi, które mogą mieć wpływ na podział gruntu. Po dokonaniu wszystkich pomiarów geodeta może utworzyć mapę sytuacyjno-wysokościową.

Czytaj więcej

wyznaczenie działki

Jak wykonać podział nieruchomości dla terenów, które nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) to dokument określający sposób zagospodarowania danego obszaru. Sporządzany przez gminę stanowi on podstawę do podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji oraz realizacji zadań związanych z gospodarką przestrzenną na danym obszarze. Brak określonych zasad budowy i zagospodarowania może skomplikować proces podziału nieruchomości, co wymaga indywidualnego podejścia do każdego przypadku.

Czytaj więcej

Wyznaczanie znaków granicznych

Jak i kiedy dokonuje się wznowienia znaków granicznych?

Zadaniem znaków granicznych jest wyznaczenie obszaru obejmowanego przez konkretną działkę. Lokalizacja tych oznaczeń musi zostać odpowiednio udokumentowana oraz umieszczona na szkicu granicznym zawierającym miary, opisy punktów granicznych oraz podpisy osób uczestniczących w okazaniu granic działki. Wyznaczenie przeprowadza się na podstawie dokumentów potwierdzających stan prawny i własność nieruchomości. W niektórych sytuacjach znaki graniczne mogą wymagać wznowienia.

Czytaj więcej