Blog

granice działki

Jak rozwiązać spór o granice działki?

Rozwiązanie sporu o granice działki może być niezwykle istotne dla właścicieli nieruchomości, którzy chcą uniknąć konfliktów z sąsiadami oraz zapewnić sobie spokój i komfort użytkowania swojego terenu. Właściwe ustalenie granic działki pozwala na uniknięcie nieporozumień oraz ewentualnych roszczeń ze strony innych osób. W tym celu warto zastosować się do kilku podstawowych zasad, które pozwolą na skuteczne rozwiązanie problemu.

Czytaj więcej

geodeta na działce

Dlaczego warto skorzystać z pomocy geodety przy zakupie działki?

Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, czy warto skorzystać z pomocy geodety przy zakupie działki? Wiele osób uważa, że to zbędny wydatek, jednak eksperci twierdzą inaczej. W tym artykule przedstawimy trzy kluczowe powody, dla których warto zainwestować w usługi geodety podczas zakupu nieruchomości.

Czytaj więcej

 tachimetria geodezyjna

Jak wykonuje się ewidencję sieci uzbrojenia?

Geodezja to dziedzina nauki i techniki mająca na celu pomiar, opis oraz opracowanie danych przestrzennych dotyczących powierzchni Ziemi. W praktyce zawodowej geodetów coraz częściej pojawia się zadanie ewidencji sieci uzbrojenia, czyli infrastruktury technicznej zapewniającej funkcjonowanie miast i osiedli. W poniższym artykule omówimy, na czym polega ewidencja sieci uzbrojenia, jakie metody stosują geodeci oraz jakie są korzyści płynące z przeprowadzenia takiego procesu. Z jakich metod korzystają doświadczeni geodeci z biura MW-Geo Usługi Geodezyjno-Kartograficzne z Radzymina?

Czytaj więcej

pomiar-geodezyjny

Jak podzielić grunty między spadkobierców?

Jeśli chodzi o podział gruntu pomiędzy spadkobierców, istotną rolę odgrywa geodeta. Geodeta musi dokonać precyzyjnych pomiarów nieruchomości w celu ustalenia dokładnych granic poszczególnych działek. Odbywa się to przy użyciu różnych narzędzi i technik, takich jak zdjęcia lotnicze, technologia GPS i tradycyjne metody geodezyjne. Geodeta musi również wziąć pod uwagę wszelkie istniejące struktury lub drogi, które mogą mieć wpływ na podział gruntu. Po dokonaniu wszystkich pomiarów geodeta może utworzyć mapę sytuacyjno-wysokościową.

Czytaj więcej

wyznaczenie działki

Jak wykonać podział nieruchomości dla terenów, które nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) to dokument określający sposób zagospodarowania danego obszaru. Sporządzany przez gminę stanowi on podstawę do podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji oraz realizacji zadań związanych z gospodarką przestrzenną na danym obszarze. Brak określonych zasad budowy i zagospodarowania może skomplikować proces podziału nieruchomości, co wymaga indywidualnego podejścia do każdego przypadku.

Czytaj więcej

Wyznaczanie znaków granicznych

Jak i kiedy dokonuje się wznowienia znaków granicznych?

Zadaniem znaków granicznych jest wyznaczenie obszaru obejmowanego przez konkretną działkę. Lokalizacja tych oznaczeń musi zostać odpowiednio udokumentowana oraz umieszczona na szkicu granicznym zawierającym miary, opisy punktów granicznych oraz podpisy osób uczestniczących w okazaniu granic działki. Wyznaczenie przeprowadza się na podstawie dokumentów potwierdzających stan prawny i własność nieruchomości. W niektórych sytuacjach znaki graniczne mogą wymagać wznowienia.

Czytaj więcej

młotek sędziowski na księdze

Kiedy sporządza się mapy do celów sądowych?

Geodeta w swojej pracy wykonuje różnego rodzaju dokumentację geodezyjną. Jednym z takich typów jest mapa do celów sądowych. Częściej stosowaną nazwą tego dokumentu jest mapa do celów prawnych. Taka mapa może być sporządzona jedynie przez geodetę uprawnionego, na zlecenie prywatnego odbiorcy, sądu lub gminy.

Czytaj więcej

geodeta wykonujący pomiary geodezyjne

Co trzeba wiedzieć na temat tyczenia budynków i sieci uzbrojenia terenów?

Geodeci w szerokim asortymencie usług oferują między innymi wykonywanie pomiarów działek, gruntów, obiektów oraz infrastruktury. Praca geodety jest potrzebna zarówno przy budowie domku jednorodzinnego, jak i dużych inwestycjach budowlanych. Tyczenie budynków oraz sieci uzbrojenia terenu to bardzo częste zlecenia, które mają bezpośredni związek z geodezyjną obsługą budowy i montażem obiektów budowlanych.

Czytaj więcej