Jak uzyskać projekt przyłącza energetycznego?

Podczas budowy obiektów takich jak domy jednorodzinne, czy biurowce ważne jest, aby przed rozpoczęciem prac przyłączyć do działki budowlanej odpowiednie media, takie jak prąd, gaz, czy też woda. O ile w przypadku wody można posiłkować się doraźnymi zbiornikami, z prądem jest już większy problem, ponieważ sąsiedzi bardzo niechętnie użyczają dostępu do energii elektrycznej ze względu na trudności z rozliczeniem kosztów. Dlatego też przed przystąpieniem do prac budowlanych, warto zadbać o budowę przyłącza sieci energetycznej, aby uniknąć niepotrzebnych problemów i przestojów w budowie.

Procedury związane z budową przyłącza energetycznego

Procedura zawiązana z budową przyłącza energetycznego jest czasochłonna oraz wymaga przejścia kilku etapów – zarówno u dostawcy, jak i potem z firmami zewnętrznymi. Pierwszy etapem jest złożenie wniosku do lokalnego dostawcy prądu o określenie warunków przyłączenia do sieci. We wniosku powinny się znaleźć takie informacje jak: numer działki, charakter obiektu, szacowane zapotrzebowanie na energie, przewidywany termin rozpoczęcia dostaw energii. Wniosek może złożyć właściciel lub dzierżawca nieruchomości, a jego załącznikami powinny być dokument stwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, a także plan zabudowy. Zakład ma 30 dni od daty złożenia wniosku na odpowiedź, w której określa warunki oraz termin możliwej instalacji przyłącza. W ramach usługi zakład wykonuje projekt i budowę przyłącza, montaż skrzynki złącznej i licznikowej oraz dokumentację geodezyjną przyłącza. Przed rozstąpieniem do realizacji w terenie, projektant wraz z inwestorem ustalają, w którym miejscu ma znajdować się skrzynia ZK. Prace zakładu energetycznego kończą się na granicy działki i dalsze doprowadzenie wykonuje inwestor we własnym zakresie.

Kto wykonuje dalsze prace od przyłącza do obiektu budowlanego?

Na tym etapie najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie poszczególnych prac firmie zewnętrznej, która wykona usługę profesjonalnie i bezpiecznie. O sposobie, w jaki zostaną poprowadzone linie energetyczne, ustala inwestor z wykonawcą. Ważne jest, aby po zakończeniu zlecenia wykonać inwentaryzację powykonawczą przyłącza, która będzie niezbędna, aby zgłosić obiekt do użytku.