Podziały nieruchomości – profesjonalne usługi geodezyjne

 

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości może dotyczyć zarówno działek budowlanych i rolnych, jak i gruntów leśnych. Po podziale działki będą stanowiły odrębne nieruchomości i zyskają również odrębne oznaczenie w ewidencji gruntów. O tym, jak dokonać poszczególnych podziałów, mówią odpowiednie przepisy prawa. Jeśli chcesz zlecić taką czynność, skorzystaj z usług profesjonalnego biura geodezyjnego. To da Ci gwarancję przeprowadzenia procedury w sposób legalny i niebudzący wątpliwości formalnych. Podział nieruchomości często stanowi element kompleksowej obsługi inwestycji, z której możesz skorzystać w naszej firmie. Zajmujemy się podziałem nieruchomości m.in. w WołominieRadzyminie. Jest to pierwszy krok do rozpoczęcia prac budowlanych, dlatego warto o niego zadbać na samym początku planowania wznoszenia obiektów na wybranym terenie.

mapa geodezyjna

 

Podzielenie nieruchomości – rolnych i budowlanych

 

Podział nieruchomości rolnych

Podział nieruchomości rolnych nie wymaga uzyskania decyzji administracyjnej, jeżeli wydzielone działki są większe od 0,3 hektara oraz mają dostęp do drogi publicznej. Podział gruntów prowadzi się w oparciu o przepisy prawa geodezyjnego oraz kartograficznego. Po dostarczeniu odpowiednich dokumentów do urzędu należy skontaktować się z geodetą, który dokona szczegółowych pomiarów i określi granice wyodrębnionych nieruchomości. Geodeta zajmuje się również wytyczaniem punktów granicznych podzielonych działek, przy obecności właścicieli wszystkich nieruchomości. Następnie sporządza protokół oraz operat geodezyjny, który przekazuje do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W przypadku Warszawy jest to Biuro Geodezji i Katastru.

 

Podział działki budowlanej

Podział działki budowlanej wymaga decyzji administracyjnej. Zgodę na dokonanie podziału wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Podział działki budowlanej musi być również zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Znajdują się tam informację o dopuszczalnej minimalnej powierzchni i szerokości działek, jakie można wydzielić, a także m.in. informacje o szerokościach dróg dojazdowych. Wykonanie szczegółowych pomiarów działki i określenie granic wyodrębnionych nieruchomości należy zlecić firmie geodezyjnej.

Jeśli chcesz zlecić podział nieruchomości, niezależnie czy chodzi o działkę rolną, czy budowlaną, zachęcamy do skorzystania z usług naszego biura. Zapewniamy terminowość i profesjonalizm wykonanych prac.