Jak i kiedy dokonuje się wznowienia znaków granicznych?

Zadaniem znaków granicznych jest wyznaczenie obszaru obejmowanego przez konkretną działkę. Lokalizacja tych oznaczeń musi zostać odpowiednio udokumentowana oraz umieszczona na szkicu granicznym zawierającym miary, opisy punktów granicznych oraz podpisy osób uczestniczących w okazaniu granic działki. Wyznaczenie przeprowadza się na podstawie dokumentów potwierdzających stan prawny i własność nieruchomości. W niektórych sytuacjach znaki graniczne mogą wymagać wznowienia.

Kiedy przeprowadza się wznowienie znaków granicznych?

Wznowienie znaków granicznych przeprowadza się w sytuacji, gdy dochodzi do przesunięcia granicy prawnej nieruchomości, a także wówczas, gdy wyznaczone punkty ulegają zniszczeniu, uszkodzeniu lub zatarciu, co uniemożliwia dokładne określenie granic działki. Podstawą do przywrócenia znaków granicznych jest dokumentacja pozwalająca na określenie ich właściwego położenia.

Na czym polega wznowienie znaków granicznych?

Znaki graniczne to fizyczne obiekty wyznaczające granice posesji. Umieszczane są przez geodetów i umożliwiają identyfikację własności gruntów oraz związanych z nimi kwestii prawnych. Proces przywracania znaków granicznych wymaga fizycznego zlokalizowania i zmierzenia dokładnej pozycji każdego znacznika, dzięki czemu granica zostaje wyznaczona w miejscu swojego pierwotnego położenia. Usługa wykonywana jest przez uprawnionego geodetę, na zlecenie właściciela lub użytkownika wieczystego danej nieruchomości.

Protokół z przebiegu czynności geodezyjnych

Wznowienie znaków granicznych działki wymaga dopełnienia kilku formalności. Jednym z ważnych dokumentów jest protokół z przebiegu czynności geodezyjnych, zawierający ważne informacje, w tym: termin przeprowadzania czynności, dokumenty pozwalające na wyznaczenie przebiegu granicy nieruchomości, dane zleceniodawcy, geodety oraz osób biorących udział w okazaniu linii granicznej.