Jak i kiedy dokonuje się wznowienia znaków granicznych?

Znaki graniczne to znaczniki wykonane z trwałego materiału umieszczonego w punkcie granicznym działki. Ich główne zadanie to wyznaczenie obszaru przynależącego do danej posesji. W trakcie ich ustawiania geodeta dba o to, aby z jednego punktu widoczny był kolejny, dlatego przyjmuje się, iż odległość pomiędzy znakami nie może przekraczać 200 metrów. Konieczne jest odpowiednie udokumentowanie lokalizacji znaczników, które nanosi się również na szkic graniczny. Istnieją jednakże przypadki, gdy pojawia się konieczność wznowienia granic nieruchomości. Usługa tego rodzaju realizowana jest przez profesjonalne biuro geodezyjne MW-Geo z Radzymina.

Na czym polega wznowienie znaków granicznych?

Znaki graniczne to fizyczne obiekty wyznaczające granice posesji. Umieszczane są przez geodetów i umożliwiają identyfikację własności gruntów oraz związanych z nimi kwestii prawnych. Wznowienie znaków granicznych to proces przywracania pierwotnego położenia tych znaków, zwykle po ich usunięciu lub uszkodzeniu. Proces wymaga fizycznego zlokalizowania i zmierzenia dokładnej pozycji każdego znacznika, dzięki czemu granica zostaje wyznaczona w miejscu swojego pierwotnego położenia. Usługa wykonywana jest na zlecenie właściciela lub użytkownika wieczystego danej nieruchomości.

Kiedy przeprowadza się wznowienie znaków granicznych?

Wznowienie znaczników granicznych przeprowadza się sytuacji, gdy dochodzi do przesunięcia granicy prawnej nieruchomości. Uprzednio wyznaczone punkty ulegają zniszczeniu, uszkodzeniu lub zatarciu, co uniemożliwia dokładne określenie miejsca będącego granicą działki. Podstawą do ich przywrócenia jest dokumentacja pozwalająca na określenie właściwego położenia znaków. Znaczniki mogą być wznawiane również po upływie określonego czasu lub po zmianie warunków terenowych.