Co trzeba wiedzieć na temat tyczenia budynków i sieci uzbrojenia terenów?

Geodeci w szerokim asortymencie usług oferują między innymi wykonywanie pomiarów działek, gruntów, obiektów oraz infrastruktury. Praca geodety jest potrzebna zarówno przy budowie domku jednorodzinnego, jak i dużych inwestycjach budowlanych. Tyczenie budynków oraz sieci uzbrojenia terenu to bardzo częste zlecenia, które mają bezpośredni związek z geodezyjną obsługą budowy i montażem obiektów budowlanych.

Na czym polega geodezyjna obsługa inwestycji?

Prace związane z geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych polegają na wykonaniu czynności geodezyjnych i udokumentowaniu wyników. Realizowane są niemal na każdym etapie procesu budowania obiektu. Działania geodety w tym obszarze zostały uregulowane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 17 maja 1989 roku Prawa geodezyjnego i kartograficznego. W ustawie z 17 maja zostały również określone czynności geodezyjne wykonywane w ramach geodezyjnej obsługi inwestycji. Zalicza się do nich wykonywanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych na etapie projektowania, budowy, utrzymania oraz rozbiórki obiektów budowlanych.

Dlaczego tyczenie budynków i sieci uzbrojenia jest ważne?

Pod pojęciem tyczenia należy rozumieć odpowiednie oznakowanie terenu, dzięki czemu możliwe będzie usytuowanie dopiero projektowanych budynków, przyłączy lub sieci uzbrojenia terenu. Geodeta na tym etapie musi dołożyć wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować obiekty przedstawione na kartce papieru. Od tyczenia w głównej mierze zależeć będzie, czy budynek lub uzbrojenie zostanie poprawnie usytuowane na działce. Podczas tyczenia budynku, geodeta wyznacza osie konstrukcyjne względem granic działki, natomiast uzbrojenie wyznacza się przy uwzględnieniu charakterystycznych punktów otoczenia.