Co trzeba wiedzieć na temat tyczenia budynków i sieci uzbrojenia terenów?

Geodeci w szerokim asortymencie usług oferują między innymi wykonywanie pomiarów działek, gruntów, obiektów oraz infrastruktury. Praca geodety jest potrzebna zarówno przy budowie domku jednorodzinnego, jak i dużych inwestycjach budowlanych. Tyczenie budynków oraz sieci uzbrojenia terenu to bardzo częste zlecenia, które mają bezpośredni związek z geodezyjną obsługą budowy i montażem obiektów budowlanych.

Na czym polega geodezyjna obsługa inwestycji?

Prace związane z geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych polegają na wykonaniu czynności geodezyjnych i udokumentowaniu wyników. Realizowane są niemal na każdym etapie procesu budowania obiektu. Działania geodety w tym obszarze zostały uregulowane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 17 maja 1989 roku Prawa geodezyjnego i kartograficznego. W ustawie z 17 maja zostały również określone czynności geodezyjne wykonywane w ramach geodezyjnej obsługi inwestycji. Zalicza się do nich wykonywanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych na etapie projektowania, budowy, utrzymania oraz rozbiórki obiektów budowlanych.

Dlaczego tyczenie budynków i sieci uzbrojenia jest ważne?

Pod pojęciem tyczenia należy rozumieć odpowiednie oznakowanie terenu, dzięki czemu możliwe będzie usytuowanie dopiero projektowanych budynków, przyłączy lub sieci uzbrojenia terenu. Geodeta na tym etapie musi dołożyć wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować obiekty przedstawione na kartce papieru. Od tyczenia w głównej mierze zależeć będzie, czy budynek lub uzbrojenie zostanie poprawnie usytuowane na działce. Podczas tyczenia budynku, geodeta wyznacza osie konstrukcyjne względem granic działki, natomiast uzbrojenie wyznacza się przy uwzględnieniu charakterystycznych punktów otoczenia.

Jakie są rodzaje tyczenia?

Wyróżnia się kilka rodzajów tyczenia, które można podzielić na tyczenie budynków oraz tyczenie sieci uzbrojenia terenu. W przypadku tyczenia budynków można wyróżnić tyczenie osi konstrukcyjnych budynku, tyczenie granic działki oraz tyczenie wysokościowe, które pozwala na określenie wysokości poszczególnych kondygnacji. Tyczenie sieci uzbrojenia terenu obejmuje natomiast tyczenie linii energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych czy telekomunikacyjnych. Wszystkie te rodzaje tyczenia mają na celu dokładne oznakowanie terenu i umożliwienie prawidłowego wykonania prac budowlanych oraz montażu obiektów.

Jak przebiega proces tyczenia budynków i sieci uzbrojenia?

Proces tyczenia rozpoczyna się od analizy dokumentacji projektowej oraz danych geodezyjnych. Geodeta musi sprawdzić, czy wszystkie informacje są zgodne z rzeczywistością oraz czy nie ma żadnych kolizji z istniejącymi obiektami lub przepisami prawa. Następnie geodeta przystępuje do wyznaczania punktów osi konstrukcyjnych budynku oraz punktów charakterystycznych sieci uzbrojenia. W tym celu wykorzystuje specjalistyczne instrumenty geodezyjne, takie jak tachimetry, teodolity czy GPS. Po zakończeniu prac geodeta sporządza protokół tyczenia, który stanowi dokumentację potwierdzającą prawidłowe wykonanie czynności.

Jakie są konsekwencje błędów podczas tyczenia?

Błędy popełnione podczas tyczenia mogą prowadzić do poważnych problemów w trakcie realizacji inwestycji. Nieprawidłowo usytuowany budynek może naruszać warunki zabudowy, przekraczać granice działki lub kolidować z istniejącymi obiektami i infrastrukturą. W przypadku sieci uzbrojenia terenu, błędne tyczenie może skutkować nieprawidłowym położeniem przyłączy, trudnościami w dostępie do mediów czy koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac ziemnych. Wszystko to może generować dodatkowe koszty oraz opóźnienia w realizacji inwestycji. Dlatego tak ważne jest, aby zlecać tyczenie budynków i sieci uzbrojenia doświadczonym geodetom.