Na czym polega i co obejmuje geodezyjna obsługa inwestycji?

Inwestycje związane z powstawaniem nowych obiektów, wymagają zaangażowania nie tylko architekta i ekipy budowlanej, ale również geodety. Jest on odpowiedzialny m.in. za wykonanie prac w terenie oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji. Bez względu na wielkość i złożoność danego przedsięwzięcia, wynajęcie geodety jest niezbędne i powinno zostać uwzględnione na każdym etapie prac. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym wyjaśniamy, na czym polega obsługa geodezyjna inwestycji.

Kiedy geodeta jest potrzebny na placu budowy?

Etapy, podczas których konieczne jest skorzystanie z usług geodety, obejmują zarówno rozpoczęcie, realizację, jak i zakończenie realizacji inwestycji. Zanim rozpoczną się pierwsze prace tego typu, niezbędne będzie zatrudnienie geodety, który ma obowiązek zgłoszenia prac pomiarowych w urzędzie. Jest to również podmiot wykonujący czynności w terenie przed wejściem firmy budowlanej. Na etapie prowadzenia prac budowlanych, geodeta pilnuje, aby inwestycja była realizowana zgodnie z ramami ustalonymi w projekcie. Nieraz bywa tak, że w trakcie trwania inwestycji konieczne jest wykonanie dodatkowych pomiarów na terenie działki. Zakończenie czynności zwieńczone jest wykonaniem dokumentacji geodezyjnej z tak zwaną inwentaryzacją powykonawczą obiektu.

Zakres czynności, jakie realizuje geodeta

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku, Prawo geodezyjne i kartograficzne definiuje czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa jako prace polegające na wykonaniu pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych podczas projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych.

Najczęściej do zakresu obowiązków realizowanych przez geodetę zalicza się:

  • opracowanie mapy do celów projektowych – sporządzana najczęściej na etapie projektowania. Polega na wykonaniu pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, podczas których uwzględnia się pomiar działki oraz sieć uzbrojenia terenu,
  • tyczenie obiektów budowlanych – jest to podstawowa czynność geodezyjna realizowana na etapie rozpoczęcia i prowadzenia budowy,
  • geodezyjną obsługę budowy, montaż obiektów budowlanych, pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych,
  • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – poprzedza odbiór inwestycji oraz nasienie zmian na mapę.