Na czym polega rozgraniczenie nieruchomości?

Czasami mamy do czynienia z sytuacją, w której ustalenie granic nieruchomości nie jest oczywiste. Wówczas utrudnione jest również ustalenie stanu prawnego, a do tego nierzadko dochodzi do sporów. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest dokonanie rozgraniczenia nieruchomości. Na czym polega ten proces, kto może go przeprowadzić i w jakich przypadkach rozgraniczenie nieruchomości jest możliwe?

Kiedy można rozgraniczyć nieruchomość i kto o tym decyduje?

Na początek warto krótko omówić, kiedy rozgraniczenie nieruchomości jest możliwe. Można to zrobić przede wszystkim w sytuacji, w której granice prawne nieruchomości nie zostały wcześniej ustalone, a także w przypadku braku dokumentów, które określają położenie znaków granicznych, które uległy zniszczeniu, uszkodzeniu albo przesunięciu.

O podział nieruchomości można się starać także w momencie, w którym przebieg granic dzielących poszczególne nieruchomości jest sporny. Wznowienie punktów granicznych albo ich ustalenie przez geodetę może się odbyć na wniosek strony lub z urzędu, a organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie tego procesu jest burmistrz, wójt bądź prezydent miasta lub gminy, w której położona jest konkretne nieruchomość.

Jak przebiega proces rozgraniczenia nieruchomości?

Czynności, które muszą być wykonane w ramach procedur związanych z rozgraniczeniem nieruchomości, zostały opisane w Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości z dnia 14 kwietnia 1999 r. (Dz.U. nr 45, poz.453). Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej w ośrodku dokumentacji, przeprowadzeniu analizy dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego czy ksiąg wieczystych geodeta wykonuje stosowne czynności, które pozwolą na rozgraniczenie nieruchomości.

Mowa tutaj o sporządzeniu szkicu przebiegu granic, który wynikał z poprzedniego podziału (jeśli jest taka potrzeba) i ustaleniu terminu rozpoczęcia czynności związanych z ustaleniem granic wraz z dostarczeniem wezwania stronom postępowania. W umówionym terminie geodeta wskazuje stronom przebieg granicy, a następnie wykonuje stosowne prace, czyli:

  • umieszcza albo stabilizuje punkty graniczne,
  • przygotowuje protokół graniczny,
  • wykonuje pomiary granicy oraz elementów trwałych, które ją określają.