Na czym polega wznowienie znaków granicznych?

Zadaniem znaków granicznych jest wyznaczenie obszaru obejmowanego przez konkretną działkę. Lokalizacja tych oznaczeń musi zostać odpowiednio udokumentowana oraz umieszczona na szkicu granicznym zawierającym miary, opisy punktów granicznych oraz podpisy osób uczestniczących w okazaniu granic działki. Wyznaczenie przeprowadza się na podstawie dokumentów potwierdzających stan prawny i własność nieruchomości. Niestety zdarzają się sytuacje, gdy znaki graniczne ulegają zniszczeniu – wtedy też pojawia się konieczność ich wznowienia.

Wznowienie znaków granicznych – procedura

Najpóźniej 7 dni przed wyznaczoną datą wszystkim stronom zainteresowanym powinno zostać przekazane pisemnie obwieszczenie o planowanym terminie rozpoczęcia czynności geodezyjnych związanych ze wznowieniem znaków granicznych. Usługa tego typu zazwyczaj zlecana jest uprawnionemu geodecie przez właściciela działki lub wieczystego użytkownika nieruchomości. Najważniejszymi załącznikami do zlecenia jest wydruk mapy z odręcznie nakreśloną granicą, informacje na temat położenia znaków granicznych, a także dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości. Geodeta udaje się do ODGiK, gdzie ma możliwość porównania otrzymanej przez zleceniodawcę dokumentacji, dzięki czemu potwierdza lub podważa jej wiarygodność.

Protokół z przebiegu czynności geodezyjnych

Geodeta przygotowuje protokół prowadzonych czynności geodezyjnych – dokument ten jest potwierdzeniem wznowienia znaków granicznych działki. Protokół powinien zawierać niezbędne informacje, do których zalicza się: termin przeprowadzania czynności, dokumenty pozwalające na wyznaczenie przebiegu granicy nieruchomości, dane zleceniodawcy, geodety oraz osób biorących udział w okazaniu linii granicznej.